Information om registrering av personuppgifter

 

Som sökande för att medverka i Live Date kan du och relevanta uppgifter om dig själv, registreras i ett för det aktuella programmet upprättat dataregister. Inga uppgifter sprids utanför vår redaktion om du inte själv har godkänt och accepterat att medverka i programmet. Alla som blir antagna till att medverka får skriva under ett kontrakt där alla detaljer framgår.

 

Du kommer i ett senare steg behöva godkänna denna text för att kunna skicka in din ansökan.

Om du vill veta mer om vår hantering av dina personuppgifter, läs mer på www.brandnewcontent.se/integrity-policy

Vill du se alla profiler? Klicka här!